یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

مریم زارع

مریم زارع


برنامه حضور
پنجشنبه8-12
پنجشنبه8-12

شرکت های بیمه