یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

POST I.C.U

POST I.C.U

این بخش با هدف مراقبت نسبی از نوزادانی که از N.I.C.U ترخیص شده یا دارای مورد خاصی می باشند ، تاسیس شده است.


شرکت های بیمه