یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

N.I.C.U

N.I.C.U

بخش مراقبتهای ویژه نوزادان این مرکز با هدف مراقبت از نوزادان پرخطر و در جهت ارتقاء سطح مراقبتهای درمانی این گروه از بیماران فعالیت می نماید.


شرکت های بیمه