یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 035-33188888
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English        عربی       

ICU

ICU

بخش ICU بیمارستان مادر دارای دو تخت مصوب برای بستری بیماران نیازمند مراقبت ویژه می باشد.