یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

جراحی زنان

جراحی زنان

بخش زنان این مرکز با هدف مراقبتهای دوران بارداری ودر جهت ارتقاء سطح مراقبتهای درمانی این گروه از بیماران فعالیت مینماید.


شرکت های بیمه