یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

برنامه حضور پزشکان

برنامه حضور پزشکان

تذکر: جهت دریافت نوبت از پروفسور افلاطونیان و پروفسور کریم زاده، ابتدا باید با بخش مشاوره هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

مشاوره: 7:30 - 13:00

شماره تماس: 33182300 -36232000    (035)

پرسش و پاسخ بیماران دکتر افلاطونیان ( از ساعت 18 - 21) : 33182306

پرسش و پاسخ بیماران دکتر کریم زاده ( از ساعت 7 - 13): 33182305


ردیف
ایام هفته
8-12
8-10
9:30-11
10-12
1
شنبهدکتر دشتیدکتر تراب زادهدکتر تراب زادهدکتر ادریسی
2
یکشنبه***دکتر مهاجریدکتر خانجانخانیدکتر رجب زاده
3
دوشنبهدکتر دشتی******دکتر تراب زاده
4
سه شنبه***دکتر زیبا دهقانیدکتر خانجانخانی 9-10:30دکتر تراب زاده
5
چهارشنبهدکتر دشتیدکتر رجب زاده***دکتر مهاجری
6
پنجشنبهدکتر مریم زارع*********شرکت های بیمه