یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

بخش نازایی

بخش نازایی

بخش نازایی این مرکز با هدف تشخیص و درمان ناباروری ودر جهت ارتقاء سطح مراقبتهای درمانی این گروه از بیماران فعالیت مینماید.


شرکت های بیمه