یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 035-33188888
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English        عربی       

اورژانس

اورژانس

اورژانس بیمارستان مادر با مساحتی حدود 300 متر شامل اتاق تریاژ ، بستری ، اتاق پزشک ، اتاق درمان ، CPR، تزریقات و اعمال سرپایی می باشد.

معرفی رئیس و مسئول بخش:

رئیس بخش: پروفسور محمد علی کریم زاده میبدی 

مسئول بخش: خانم لیلا دهقانی

در قسمت تریاژ  کلیه بیماران اولویت بندی شده و سپس با توجه به شرایط بیمار جهت ویزیت یا بستری هدایت می شوند. 

اورژانس مامائی به صورت اختصاصی توسط کارشناس مامائی خبره در شیفت صبح بصورت جداگانه انجام شده و در طول دوره همه گیری کووید 19 تریاژ کلیه بیماران بستری نیز جهت غربالگری بیماران انجام می شود.

پزشک اورژانس بصورت 24 ساعته در بخش حضور داشته و تمام اقدامات درمانی در حیطه بیماری های زنان و زایمان و نازائی بصورت تخصصی انجام می شود.

کلیه تزریقات داروهای نازائی و داروهای تخصصی زنان و زایمان ، بصورت تخصصی توسط پرستاران با تجربه انجام می شود و سایر اعمال سرپایی نظیر بخیه زدن، کشیدن بخیه، پانسمان و ... بصورت سرپایی انجام می شود.

اتاق CPR  با تجهیزات کامل در موارد نیاز به احیای قلبی – عروقی نیز به صورت اختصاصی موجود می باشد.