یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل بیمارستان مادر در طبقه اول و در مجاورت اتاق زایمان می باشد. شروع به کار اتاق عمل در تاریخ 18/12/73 بوده که تا کنون به مدت 18 سال از فعالیت آن می گذرد.این بخش مجهز به سه اتاق عمل ، یک ریکاوری، اتاق پکینگ و اتاق شستشوی وسایل می باشد.


شرکت های بیمه