یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

اتاق زایمان

اتاق زایمان

اتاق زایمان این مرکز با هدف مراقبت از مادر باردار و انجام زایمان طبیعی و در جهت ارتقاء سطح مراقبتهای درمانی این گروه از بیماران فعالیت می نماید. 

موقعیت و مشخصات فیزیکی بخش

اتاق زایمان در طبقه اول واقع شده و دارای یک تاق درد (لیبر) با 4 تخت و یک اتاق زایمان با 2 تخت می باشد. انجام زایمان طبیعی به صورت فیزیولوژیک ، بی دردی با گاز آنتونکس و گاهی بی حسی نخاعی جهت بیماران صورت می پذیرد. 

تجهیزات بخش 

اتاق زایمان در مجموع دارای 6 تخت می باشد که مجهز به امکانات زیر می باشد:

بیماران بستری در اتاق زایمان

اکسیژن سانترال

دستگاه مانیتور مرکزی

دستگاه مانیتورینگ جنینی

چراغ سیالیتیک

واکوئوم

انفوزیون پمپ

پالس اکسی متر

ساکشن

سونی کید

کپسولهای گاز N2O

بیماران اورژانسی

مادرانی که در شرف زایمان می باشند

کنترل بیماران پرخطر

بیمار حامله با دردهای ناشناخته

انواع سقط ها

تزریقات بیماران نازائی

انجام NST بیماران سرپایی

انجام CST بیماران بستری در بخش


شرکت های بیمه