یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 035-33188888
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English        عربی       

روش های اخذ نوبت

روش های اخذ نوبت

 اخذ نوبت حضوری:

شما با مراجعه به درمانگاه جهت  اخذ نوبت به صورت حضوری می توانید اقدام کنید.

اخذ نوبت تلفنی:

جهت اخذ نوبت تلفنی  هرروز صبح از ساعت 10 الی 13 با شماره تلفن 33182300-035 تماس حاصل نمایید.

و جهت اخذ نوبت تلفنی پروفسور کریم زاده هرروز صبح از ساعت 10 الی 13 با شماره تلفن 33182305-035 تماس حاصل نمایید.


اخذ نوبت غیرحضوری: 

ورود به صفحه اخذ نوبت اینترنتی پزشکان