یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 035-33188888
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English        عربی       

ترخیص

ترخیص

قابل توجه مراجعین محترم جهت ترخیص بیماران بستری

ترخیص بیمار در این مرکز به دو صورت امکان پذیر میباشد:

  1. ترخیص بر بالین:

برای تسهیل در امر ترخیص ، بیمار میتواند با همراه داشتن کارت بانکی در بخش بستری تسویه حساب نموده و دیگر به حسابدای مراجعه نکند.


  1. ترخیص در واحد حسابداری:

همراه بیمار با مراجعه به حسابداری (واحد ترخیص) پس از تسویه حساب برگ خروج صادر شده توسط متصدی ترخیص را به نگهبانی تحویل دهد.

*اگر بیمار تمایل به ترخیص بربالین دارد لطفا روز ترخیص به منشی بخش بستری یا مسئول بخش اعلام نماید.


فرآیند ترخیص