یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

اعضاء

پروفسور محمدعلی کریم زاده میبدی
پروفسور محمدعلی کریم زاده میبدی
مدیرعامل و مسئول فنی
پروفسور عباس افلاطونیان
پروفسور عباس افلاطونیان
ریاست هیئت مدیره و مسئول فنی
دکتر  عباسعلی ایمانی
دکتر عباسعلی ایمانی
مدیریت
کاظم الوانفروش
کاظم الوانفروش
مسئول امور مالی
سهیلا پهلوان نصیر
سهیلا پهلوان نصیر
مدیر خدمات پرستاری

شرکت های بیمه