یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 035-33188888
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English        عربی       

متخصصین متخصص قلب و عروق

دکتر صدیقه حاجی هاشمی
متخصص قلب و عروق