یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 035-33188888
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English        عربی       

متخصصین متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی IVF

پروفسور محمد علی کریم زاده میبدی
متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی IVF
پروفسور عباس افلاطونیان
متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی IVF
دکتر راضیه دهقانی فیروزآبادی
متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی IVF
دکتر سعیده دشتی
متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی IVF
دکتر مریم افتخار
متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی IVF
دکتر زهره پزشک پور
متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی IVF
دکتر ریحانه دهقانی محمدآبادی
متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی IVF