یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 035-33188888
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English        عربی       

متخصصین متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ لاپاراسکوپی و هیسترسکوپی

دکتر بهاره میبدی
متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ لاپاراسکوپی و هیسترسکوپی
دکتر عطیه جواهری
متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ لاپاراسکوپی و هیسترسکوپی