یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 035-33188888
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English        عربی       

متخصصین فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر اعظم قانعی یخدانی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم