یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 035-33188888
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English        عربی       

متخصصین دکترای روانشناسی بالینی

دکتر لیلا بقائی پور
دکترای روانشناسی بالینی