بزرگداشت روز جهانی نوزاد نارس

 به گزارش مسئول روابط عمومی بیمارستان مادر سرکار خانم فلاحتی مراسم بزرگداشتی به مناسبت روز جهانی کودکان نارس در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در بخش کودکان نیازمند به مراقب های ویژه  (NICU) بیمارستان مادر برگزار شد.

و با حضور جناب آقای دکتر عباسعلی ایمانی مدیریت بیمارستان ، جناب آقای دکتر اسلامی،  جناب آقای دکتر میرجلیلی ، جناب آقای سلیمانی ، سرکار خانم پهلوان نصیر مترون بیمارستان سرکار خانم حسینی مسئول کودکان نیازمند به مراقبت های ویژه (NICU) و جمعی از همکاران آن بخش برگزار گردید .