برگزاری مانور اطفاء حریق

مانور اطفاء حریق در روز جمعه 8 مهر 1401  به همت واحد مدیریت بحران بیمارستان مادر با حضور مدیر بیمارستان و اعضای چارت فرماندهی حادثه و مسئولین بخش ها و اعضای سناریوی مانور اتش سوزی برگزار شد.

قبل از این جلسه کلاس توجیهی مرتبط با حضور اعضای نامبرده برگزارشد و شرح وظایف اعضای چارت فرماندهی حادثه آموزش داده شد، مانور دورمیزی ازدحام و تکمیل ظرفیت نیز برگزار گردید.