اعتبار بخشی بیمارستان مادر

به گزارش روابط عمومی ، اعتبار بخشی بیمارستان مادر در روز شنبه و یکشنبه 3 و 4 دیماه برگزار شد .
در این بازدید که با حضور ارزیابان کشوری آقای دکتر محمد دشتی، خانم ژیلا علی حسینی و آقای دکتر مهدی دشتی فرایند ارزیابی بیمارستان مطابق با سنجه ها و استانداردهای ابلاغی با همراهی مسئولین بیمارستان از بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان در 19 محور کتاب اعتباربخشی انجام گردید .