یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 035-36230030
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

رسالت

رسالت


رسالت ما در این بیمارستان:

این بیمارستان تلاش دارد با استفاده از کادر درمانی مجرب بعنوان اولین مرکز ناباروری بخش خصوصی با درمان زوجهای نابارور علاوه بر شادابی بخشیدن به زندگی این زوجها و کمک به تداوم زندگی مشترک داشته باشد. این مرکز علاوه بر جلب رضایت خداوند حفظ ایمنی بیماران و بهبود مستمر کیفیت را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است. 

آرمان ما در این بیمارستان:

ما بر آنیم تا ضمن توسعه مرکز و افزایش توان علمی و جذب و به کارگیری سایر متخصصین کارآمد، به عنوان قطب علمی تحقیقاتی درمان ناباروری  «پیام آور شادی زوج های نابارور باشیم»