یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 035-33188888
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English        عربی       

ارزش ها

ارزش ها

ارزش ها:

  1. حفظ کرامت انسانی مبتنی بر ارزش های اسلامی
  2. صداقت
  3. رازداری
  4. مشتری مداری 
  5. عدالت
  6. خلاقیت و نوآوری
  7. مشارکت و همدلی
  8. ایمنی محوری