یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

دکتر مهین مجدزاده

دکتر مهین مجدزاده


برنامه حضور
دوشنبه8-10

شرکت های بیمه