یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

دکتر اعظم خانجانخانی

دکتر اعظم خانجانخانی


برنامه حضور
یکشنبه9:30-11
سه شنبه9-10:30

شرکت های بیمه