یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی       

جراحی زنان

جراحی زنان

بخش زنان این مرکز با هدف مراقبتهای دوران بارداری ودر جهت ارتقاء سطح مراقبتهای درمانی این گروه از بیماران فعالیت مینماید.


شرکت های بیمه