جشن روز کارمند و تقدیر از کارمندان نمونه

به مناسبت روز کارمند و هفته دولت جشنی در محل ساختمان اداری بیمارستان مادر برگزار گردید که طی آن از کارمندان نمونه نیز تقدیر به عمل آمد. توسعه و پیشرفت هر سازمان و مجموعه‌ای مرهون نیروی انسانی کارآمد و مجرب سازمان است. 

بی‌شک تلاش و کوشش، همکاری و همیاری خانواده‎‌ی بزرگ بیمارستان مادر یزد با یکدیگر سبب موفقیت، پیشرفت و دستیابی به افتخارات بسیار برای این بیمارستان بوده است.

در این روز جناب آقای سهیل ایزد یار و  سرکار خانم وحیده دهستانی پور بعنوان کارمندان نمونه برگزیده و از آنها با هدایایی تقدیر بعمل آمد. ییمارستان مادر از داشتن همکارانی اینچنین به خود می‌بالد و اطمینان دارد که موفقیت بیمارستان تنها و تنها مرهون تلاشهای صمیمانه و دلسوزانه‌ی همکاران هوشمند و شایسته‌ای همانند این دو بزرگوار است.